Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 199 Харківської міської ради»
Звернення громадян

Документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування з питань розгляду звернень громадян

Конституція України;

Закон України „Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393;

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про    першочергові заходи     щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів       місцевого самоврядування”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 „Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня  2008 р. № 858 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1338 „Про заходи щодо посилення протидії корупції”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 26 „Про внесення змін до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”;

Регламент Харківської обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року № 770 (п.7. Організація розгляду звернень громадян і проведення особистого прийому громадян);

Розпорядження ХОДА  від 27 грудня 2010 року № 737 „Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян”

 

Право на звернення

Всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. (ст.40 Конституції України)

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань  громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 Види звернення:                                                пропозиція (зауваження)                                                                      заява (клопотання)                                                          скарга                             

 

Звернення надходять:

  • поштою;
  • на особистому прийомі;
  • через уповноважену особу;
  • через органи влади;
  • через засоби масової інформації;
  • від інших органів, установ, організацій

 

Вимоги до звернення

 

 

Порушені у зверненні питання повинні стосуватись діяльності Управління, його структурних підрозділів.

У зверненні має бути зазначено:

·        прізвище, ім'я, по батькові громадянина (громадян);

·        місце проживання громадянина (громадян);

·        суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

·        до скарги додаються наявні у заявника рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги.

 

Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

Звернення повинно бути складене прийнятною для сторін мовою.

 

Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.